Soukromí

Aktualizováno: 14. Února, 2024

Vaše soukromí je pro Nearber důležité. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o osobních údajích, které Nearber shromažďuje, a způsobech, jakými Nearber tyto osobní údaje využívá.

Shromažďování osobních údajů

Nearber může shromažďovat a využívat následující druhy osobních údajů:

 • informace o vašem používání této webové stránky;
 • informace, které poskytnete při registraci na webové stránce;
 • informace o transakcích provedených na této webové stránce;
 • informace, které poskytnete pro účely přihlášení k odběru služeb webové stránky; a
 • jakékoliv další informace, které zašlete Nearberu.

Využití osobních údajů

Nearber může vaše osobní údaje využít k:

 • správě této webové stránky;
 • přizpůsobení webové stránky vašim potřebám;
 • umožnění vašeho přístupu k webovým službám a jejich využívání;
 • zveřejnění informací o vás na webové stránce;
 • zaslání vám produktů, které zakoupíte;
 • poskytnutí vám služeb, které zakoupíte;
 • zaslání vám výpisů a faktur;
 • inkasaci plateb od vás; a
 • zasílání vám marketingových komunikací.

Když Nearber zpřístupní vaše osobní údaje svým agentům nebo subdodavatelům pro tyto účely, dotyčný agent nebo subdodavatel bude povinen používat tyto osobní údaje v souladu s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kromě zveřejnění rozumně nezbytného pro účely identifikované výše může Nearber zveřejnit vaše osobní údaje v rozsahu, který je vyžadován zákonem, v souvislosti s jakýmikoli právními řízeními nebo případnými právními řízeními a za účelem zřízení, uplatnění nebo obrany svých právních nároků.

Zabezpečení vašich dat

Nearber přijme rozumná technická a organizační opatření k zabránění ztráty, zneužití nebo změny vašich osobních údajů.

Nearber uloží všechny osobní údaje, které poskytnete.

Informace týkající se elektronických transakcí uzavřených prostřednictvím této webové stránky budou chráněny šifrovací technologií.

Přenosy dat přes hranice

Informace, které Nearber shromažďuje, mohou být ukládány, zpracovávány a přenášeny mezi jakýmkoli ze zemí, ve kterých Nearber působí, aby bylo možné tyto informace využít v souladu s touto politikou ochrany osobních údajů.

Kromě toho budou osobní údaje, které poskytnete k zveřejnění na webové stránce, zveřejněny na internetu a mohou být dostupné po celém světě.

Souhlasíte s takovými přeshraničními přenosy osobních údajů.

Aktualizace tohoto prohlášení

Nearber může aktualizovat tuto politiku ochrany osobních údajů zveřejněním nové verze na této webové stránce.

Občas byste měli tuto stránku kontrolovat, abyste se ujistili, že jste obeznámeni s jakýmkoli změnami.

Ostatní webové stránky

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky.

Nearber nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky žádné třetí strany.

Kontaktování Nearberu

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně této politiky ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů Nearberem, napište prosím e-mailem na adresu info@nearber.com.